Kirsin puhelinhaastateltavana oli filosofian tohtori Leila Imppola, joka on ehdolla USP:n kesäkuisissa vaaleisssa.

Fil. Toht. Leila Imppola painottaa, että ulkosuomalaiset ovat suuri voimavara Suomelle sekä kielellisesti että tieto-taitonsa puolesta esim. tieteessä, taiteessa ja elinkeinoelämässä.
Olisi tärkeää saada enemmän ryhmittymiä ratifioimaan USP:n säännöt, jotta ulkosuomalaiset tulisivat tunnetummiksi Suomessa ja ulkosuomalaisten tekemiset saisivat enemmän painovoimaa. Leila Imppola toivoo passien/henkilökorttien voimmassaoloajan pidentämistä sekä sähköisen asioinnin yksinkertaistamista Suomessa, koska kaikilla ei ole enää suomalaisia pankkitunnuksia.