Kyselyn tavoite

Tarkoituksena on kartoittaa vastaajien mieltymyksiä nykyisessä asuinmaassaan, verrata asuinmaata Suomeen ja listata asioita, joita ihmiset kaipaavat tai arvostavat Suomessa. Halusin selvittää, kuinka moni on suunnitellut palaavansa takaisin Suomeen tai jollain tasolla käynyt ajatusta läpi mielessänsä. Koti on saattanut löytyä myös ulkomailta tai päätös puoleen tai toiseen on vielä avoinna. Kyseessä ei ole tieteellinen tutkimus vaan kysely tehtiin vapaamuotoisena verkkokyselynä tammikuussa 2021.

Kohderyhmä

Koitin tavoittaa kyselyn avulla mahdollisimman monia ulkomailla asuvia suomalaisia tai henkilöitä, joilla on siteitä ja kiinnostusta Suomea kohtaan. Kysely on suomenkielinen, joten se rajasi osittain osallistujien määrää.

Kysely oli sekä saksalaisissa että kansainvälisessä Facebook ryhmissä ja sai sitä kautta näkyvyyttä. Monet suomalaiset ympäri maailmaa innostuivat osallistumaan kyselyyn.

01_koti-ulkomailla-kysely-Sisu-Radio
02_koti-ulkomailla-kysely-Sisu-Radio
03_koti-ulkomailla-kysely-Sisu-Radio

Suomen kielen käyttö arjessa

Kyselyssä pyydettiin vastaamaan kysymykseen mitä kieliä kotona puhutaan. Tarkoituksena oli kartoittaa suomen kielen merkitystä suomea puhuvien keskuudessa. Kysymyksen asettelussa käytetty monikkomuoto aiheutti ymmärrettävästikin kritiikkiä.

Vaikka kysely ei ollutkaan tieteellinen, mietin hypoteettisesti mahdollisista vastauksista ja pohdin miten suomalaiset tai suomen kieltä puhuvat pitävät suomen kielen taitojaan yllä ulkomailla. Arvioin sosiaalisen median ja kirjojen lukemisen olevan aivan kärkisijoilla. Vastauksista kävi ilmi, että sosiaalinen media sekä Suomeen soitteleminen olivat tärkeimmät tekijät suomen kielen ylläpidon kannalta.

Pääosin suomi äidinkielinä on erittäin tärkeä, toisille se taas vain kieli muiden joukossa. Sen sanottiin olevan tunnekieli ja tärkeä osa omaa identiteettiä sekä keino ilmentää omaa persoonallisuuttaan. Monille myös suomalaisyhteisöt olivat tärkeä keino suomen kielen ylläpitämiseen. Osalle vastaajista se on „kieli muiden joukossa“ tai kiva „salakieli“.

 

 

04_koti-ulkomailla-kysely-Sisu-Radio
05_koti-ulkomailla-kysely-Sisu-Radio

Onko Sisu-radio tuttu juttu?

Sisu-radion kuulijakunta on perinteisesti Frankfurtin ympäristössä ja osittain meitä kuunnellaan myös siellä täällä ympäri Saksaa. Ennen pandemiaa tiedotimme paikallisista tapahtumista ja saksan-suomalaisia kiinnostavista aiheista. Virtuaalisten tapahtumien laajentuessa myös suomalaisten verkostoituminen yli rajojen on kasvanut voimakkaasti. Yhteisöllisyydestä saadaan tukea omien neljän seinien sisällä ja netin avulla voi helposti olla yhteyksissä sukulaisiin ja tuttaviin, vaikka matkustamaan ei pääsisikään.

Kysely oli sekä saksalaisissa että kansainvälisessä Facebook ryhmissä. Osallistujia oli ympäri maailman ja jo tämän tiedon pohjalta on selvää, että Sisu-radio ei ole ympäri maailman tunnettu radiolähetys. Olemme ainakin tähän asti olleet paikallinen lähinnä Frankfurtin lähistössä asuvia suomalaisia puhutteleva lähetys. Joksikin meillä on myös saksalaisiakin kuuntelijoita. Vastaajista vajaa 14% kuuntelee meitä joko säännöllisesti tai silloin tällöin. Vajaa 23% on kuullut Sisu-radiosta aikaisemmin, mutta ei ole kuunnellut meitä vielä. Osa kyselyyn vastanneista kylläkin kiinnostui Sisusta sen verran, että aikoi kuunnella Sisu-lähetyksen piakkoin. Suurin osa vastaajista, eli 63,5%, ei tuntenut Sisu-radiota lainkaan.

06_koti-ulkomailla-kysely-Sisu-Radio

Näitä asiota kaipaan ja näitä arvostan nykyisellä paikkakunnallani

Kyselyssä pyydettiin vastaajia miettimään mitä he kaipaavat ja mitä seikkoja he arvostavat asuinpaikkakunnallansa. Monia Suomeen liittyviä asioita kaivattiin, kuten saunaa, pohjolan yötöntä yötä, talvea ja lunta sekä salmiakkia. Yksi osallistujista kaipasi pururataa, kirpputoria ja neuvolajärjestelmää. Toinen kaipasi taas hiljaisuutta, järviä, luontoa, marjametsässä käymistä, suomalaista ruokaa ja saunaa. Karjalanpiirakat ja ruisleipä esiintyi vastauksissa myös moneen kertaan.

Myös asioita, jotka yleensä mielletään itsestäänselvyyksiksi, tulivat esille. Eräs vastaajista kaipasi vakaata ja vahvaa sähköverkkoa, nettilaskutusta ja toimivaa demokratiaa. Myös julkisia liikuntamahdollisuuksia ja tasa-arvoa kaivattiin. Eräästä vastauksesta heijastui toive, ettei olisi niin paljon nuoria työttöminä. Mutta löytyipä listalta myös joku, joka ei tuntenut kaipaavansa mitään erityistä.

Kaipaan seuraavia asioita:

Salmiakkia, mämmiä, mökkiä, saunaa, perhettä, puolukoita

Suomalaisia herkkuja ja lunta
Suomalaisen yhteiskunnan toimivuus
Suomalainen suodatinkahvi

Kunnollisia mahdollisuuksia lasten suomenkielen ylläpitoon (tällä hetkellä tämä tapahtuu vain kotona, vaikka Suomi-seuralla on ollut myös
Suomi-koulu on/off).

Perhettä ja ystäviä, sosiaalista tukiverkkoa, harrastusmahdollisuuksia lapsille (kaikkialle pitää jonottaa vuosiakin)

Arvostan seuraavia asioita asuinmaassani:

Pitkä kesä, turvallisuus, kaikki lähellä
Turvallisuus, kulkemisen helppous, ilmainen koulutus

Lauhempaa ilmastoa kuin Suomessa.
Ihmisistä välittäminen, yhteys ja avuliaisuus, aitous, mutkattomuus.

Sairaanhoito, palvelut, juomavesi

Ilmasto, elinkustannukset (halpaa), monipuolisuus (isoja kaupunkeja, rauhallisia rantoja ja saaria, historiallisia ja kulttuurille tärkeitä paikkoja jne), mahtavaa ruokaa!

Puhtaus, ihmisten rehellisyys Ja ystävällisyys, yhteiskunnan „toimiminen“, yleissivistys, kaikki Ei ole vielä „digitaalista“ vaan palveluita saa halutesaan myös kasvotusten

Tanska on Pohjoismaana melko samanlainen kuin Suomi, mutta täällä on enemmän vanhaa kaunista rakennuskantaa, ihmiset yleensä ystävällisiä ja hyvinvointivaltio toimii.

Kyse on ennemmin kaupungista kuin maasta (Berliini) – ihmisten monimuotoisuuden normaalius niin pukeutumisen, aatteiden, mieltymysten yms. osalta,
ruokakulttuurin moninaisuus jne. Kaikkea löytyy kaikille. Elinkustannusten kohtuullisuus suhteessa tuloihin.

Työn saatavuus helpompaa Suomeen verrattuna yli 50-vuotiaalla, ammattitaidon/kielitaidon kehitys, helppo matkustaminen maasta toiseen (ennen koronaa), korkeammat nopeusrajoitukset moottoritiellä jne. sallivat nopeamman kulkemisen

Kyselyyn osallistuneiden palautetta ja terveiset Sisu-radiolle

Kyselyn tekijä ja koosteen toteutus: Vaula Aalto, Sisu-radio

Terveiset

Hieno asia, että Saksassa on oma Suomi-radio!
Terveiset kaikille ulkosuomalaisille!

Kysely laittoi miettimään tarkemmin tämänhetkistä Suomi-suhdettani 🙂 en ole kuullut Sisu radiosta aikaisemmin.

Mielenkiintoinen kysely ja kiva miettiä itsekin asioita, mitkä ovat tärkeitä ja mitä eroja kahden itselle tärkeän maan välillä

Mielestäni varsinkin tällaisena aikana suomalaisten tulee pitää yhtä.

Pitää tutustua teidän radioon! Puhun usein kotona suomalaisesta sisusta!

Pitääpäs kuunnella tulevaisuudessa-nimi on ainakin huippu.

Kiva kysely ja Sisu radion teamille halit ja iloista lähetystä

Hieno asia, että Saksassa on oma Suomi-radio!

Terveisiä Sisu radiolle täältä 🇯🇴 kyllä suomalaisella sisulla pärjää vaikka missä maailman kolkassa kuunnellen sisu radiota!! Pitäkää Sisu korkealla😍😂

Minulle aivan uusi tama radio-ohjelma. Onko kuultavissa Karibialla ?

Sisu-Radio vastaa: Tottakai! Meitä voi kuunnella netin kautta joka sunnuntai 11-12 CET meidän nettisivuilta tai podcastina emoradiomme radio x:n sivuilta www.radiox.de osioista +7.