Eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019.
Ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019.

 

Jos äänestät kirjeitse, toimi näin:

Tilaa kirjeäänestysmateriaali hyvissä ajoin oikeusministeriön tilauspalvelusta osoitteessa www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Tilauspalvelu avataan 14. tammikuuta 2019.

Asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa puh. +358 (0) 295 150 030 (auki arkisin klo 8-16 Suomen aikaa), kirjeaanestys@vaalit.fi

Saat ilmoituskortin äänioikeudesta Suomen väestötietojärjestelmään merkittyyn osoitteeseen, joka on tiedossa 51 päivää ennen vaaleja.

Voit äänestää myös ilman ilmoituskorttia.

Ilmoituskortti kertoo oikean keskusvaalilautakunnan osoitteen, johon lähetät kirjeäänesi.

Kirjeäänestämisessä tarvitset kaksi täysi-ikäistä todistajaa. Kirjeäänestysmateriaali sisältää tarkemmat ohjeet.

Postita kirjeäänesi ajoissa! Olet itse vastuussa siitä, että kirjeäänesi ehtii perille Suomeen oikealle keskusvaalilautakunnalle viimeistään 12.4.2019 klo 19. Tämän jälkeen saapuneita ääniä ei oteta huomioon. Kirjettä ei saa postittaa Suomesta.

https://vaalit.fi/documents/5430845/6499189/Kirjeäänestys%2C+esite.pdf/3a7f8db0-3c4e-9563-b245-67cf13da78c1/Kirjeäänestys%2C+esite.pdf.pdf