Frankfurtin suomalaisessa seurakunnassa käynnistyy uusi vertaistukitoiminta.

Päivi sai puhelinhaastatteluun Tuukka Helanderin, joka kertoi toiminnasta hieman tarkemmin.

Vuoden pimein aika ja koronaan liittyvät elämänmuutokset voivat olla poikkeuksellisen raskas yhdistelmä. Työskentelytottumukset on sopeutettu ajan henkeen, usealla työ on katkolla ja joillakin sitä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Suositusten mukaan ihmiset pysyttelevät kotona, osa perheen kanssa ja osa yksin, samalla kun pyrimme pitämään sosiaaliset kontaktit minimissään. Jotkut joutuvat olemaan rakkaimmistaan erillään, kun taas toiset eivät pysty enää järjestämään itselleen aikaa.

Seurakunta on käynnistämässä vertaistukea tukeakseen ihmisiä näinä haasteellisina aikoina. Vertaistuki perustuu ehdottoman luottamukselliseen kahdenkeskiseen keskusteluun, jossa toisensa samanarvoisiksi kokevat henkilöt pääsevät keskustelemaan haasteistaan. Vertaistuen tarjoajat ovat kirkon vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka voivat tarvittaessa opastaa varsinaisten ammattiauttajien pariin. Vertaistuki on tarkoitettu kaikenikäisille ja -sukupuolisille, tarvittaessa suomeksi, saksaksi ja englanniksi. Vertaistuesta ei laadita muistiinpanoja millekään keskitetylle palvelimelle ja avuntarvitsija voi jäädä tarvittaessa täysin anonyymiksi. Vertaistuki on palveluna maksuton.

Tuen tarvitsija ja tarjoaja sopivat yhteydenottoajan mieluiten WhatsAppilla tai sähköpostilla, tarvittaessa myös puhelimitse tai tekstiviestillä. Varsinaiset tapaamiset järjestyvät ajan hengen mukaisesti tavallisten puheluiden lisäksi WhatsAppilla sekä erilaisilla videotapaamistyökaluilla. Vertaistuki ei pyri korvaamaan nykyistä ystäväpalvelua, vaan kohdistaa toimintansa henkiseen tukemiseen.

Vertaistuen tarjoajat ovat vaitiolovelvollisia seurakunnan kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti.

Sähköposti: vertaistuki@gmx.de

Puhelin/WhatsApp: 0151/59977341