Suomi-Seura on avannut uudet verkkosivut palvelukanavineen maailmalla liikkuville nuorille ja senioreille. Lisäksi yhteistyöhankkeen tuloksena on avattu ulkomailla oleville perheille kohdennettu verkkosivusto, jonka toteutuksesta on vastannut Kansanvalistusseura. Uusilla verkkosivustoilla Suomi-Seura kohdentaa selkeämmin palveluja eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ulkosuomalaisille. Tavoitteena on ollut luoda asiakasystävälliset ja matalalla kynnyksellä palvelevat verkkosivut. Nuoretmaailmalla.fi, senioritmaailmalla.fija perhemaailmalla.fi -sivustot täydentävät Suomi-Seuran kotisivuja.