Suomi-Seura ry on maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien suomalaisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.

Finland-Samfundet är en intresse-, expert- och serviceorganisation för finländare som bor eller flyttar utomlands eller återvänder därifrån.

Finland Society is an interest, expert and service organization for Finns living or moving overseas and returning to Finland.

Mariankatu 8 – Mariegatan 8 • 00170 Helsinki – Helsingfors • Finland +358 (0)9 684 1210 • info@suomi-seura.fi