Tampereen kaupunki onnittelee Saksan liittokansleri Angela Merkeliä ensimmäisestä kansainvälisestä tasa-arvopalkinnosta. Liittokansleri Merkelin valitsema palkintokohde julkistetaan Tampereella alkuvuonna 2018 järjestettävässä korkean tason tasa-arvoseminaarissa. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

– On merkittävää, että palkintokohde julkistetaan Tampereella tasa-arvoseminaarissa. Tampereella on vahva tasa-arvon sekä miesten ja naisten yhteisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja koulutuksen perinne. Tampere on tasa-arvon kaupunki, jossa kaikilla on mahdollisuus olla oma itsensä, osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kaupungin uudistamiseen, Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä julkisti palkinnon saajan Brysselissä 14.12.2017. Tasa-arvo on keskeinen arvo satavuotiasta itsenäisyyttään juhlivalle Suomelle.

– Suomessa naiset saivat ensimmäisenä valtiona maailmassa täydet poliittiset oikeudet 1906. Palkinnon myötävaikutuksella haluamme vahvistaa tasa-arvon arvostusta myös muissa maissa eri puolilla maailmaa, pääministeri Juha Sipilä jatkaa.

– Liittokansleri Merkel on noussut yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä ja hän on esikuva monelle naiselle ja tytölle, pääministeri Juha Sipilä sanoo.

Suomen hallituksen perustama palkinto on suuruudeltaan 150 000 euroa. Palkinnonsaaja ei saa summaa omaan käyttöönsä, vaan hän ohjaa varat naisten ja tyttöjen asemaa vahvistavaan avustuskohteeseen. Palkintosumma rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Tampereen kaupunki toimii hallituksen rinnalla tasa-arvopalkinnon kumppanina ja isäntäkaupunkina palkintoon liittyvien tilaisuuksien järjestelyissä.

Valtioneuvosto myönsi palkinnon riippumattoman palkintolautakunnan tekemän ehdotuksen pohjalta. Palkintolautakuntaan kuuluvat tänä vuonna sen puheenjohtaja Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas, Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen sekä kirjailija ja tutkija Rosa Meriläinen.

Palkinnon perustelut

Liittokansleri Angela Merkel on elämäntyöllään noussut yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä ja esikuvaksi monelle naiselle ja tytölle. Hän on lasikattoja rikkomalla osoittanut, että naiset voivat päästä ylimmille johtopaikoille. Hän on nostanut sukupuolten tasa-arvon maailman valtionpäämiesten agendalle. Hän on pyrkinyt parantamaan erityisesti kehitysmaiden naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Saksassa hänen tavoitteenaan on naisten ja miesten aito yhteiskunnallinen tasa-arvo, johon kuuluu esimerkiksi työ- ja perhe-elämän helpompi yhdistäminen. Kansainvälisten haasteiden paineessa Angela Merkel on aina puolustanut ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Hän on myös vahva Euroopan arvojen puolestapuhuja ja esikuva – todellinen eurooppalainen johtaja.

Lisätiedot: Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas, paulina.ahokas@tampere-talo.fi, puh. 03 243 4100.

www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/15122017_2.html

Internationaler Gleichstellungspreis der finnischen Regierung an Bundeskanzlerin Angela Merkel

Ministerpräsident Juha Sipilä verkündete am 14. Dezember die erste Preisträgerin des von der finnischen Regierung ins Leben gerufenen internationalen Preises für Gleichstellung, des International Gender Equality Prize. Der Preis wird der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel als Anerkennung für ihre weitreichenden weltweiten Aktivitäten als Verteidigerin der Menschenwürde und der Menschenrechte sowie als Fürsprecherin von Frauen und Mädchen verliehen.

– Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem der einflussreichsten Menschen der Welt aufgestiegen, und sie ist ein Vorbild für viele Frauen und Mädchen, sagte Ministerpräsident Juha Sipilä bei der Bekanntgabe der Preisträgerin in Brüssel.

Gleichberechtigung ist ein zentraler Wert für Finnland, das seine hundertjährige Unabhängigkeit feiert.

– Wir waren das erste Land der Welt, das den Frauen 1906 die vollen politischen Rechte gewährte. Mit Hilfe des Preises wollen wir die Wertschätzung von Gelichberechtigung auch in anderen Ländern der Welt stärken, fährt Ministerpräsident Juha Sipilä fort.

Die Höhe des Preisgeld des von der finnischen Regierung ins Leben gerufenen Preises beträgt 150 000 Euro, die die Preisträgerin nicht zu ihrer eigenen Verwendung erhält, sondern die sie an eine Hilfseinrichtung zur Stärkung der Stellung von Frauen und Mädchen weiterleitet. Das Preisgeld wird aus dem finnischen Fonds für Entwicklungszusammenarbeit finanziert.

Die Einrichtung, die Bundeskanzlerin Merkel als Empfängerin des Preisgeldes ausgewählt hat, wird in einem hochrangigen Gleichstellungsseminar, das Anfang des Jahres 2018 in Tampere stattfinden wird, bekanntgegeben. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Tampere abgehalten.

Der Staatsrat vergab den Preis auf der Grundlage des Vorschlags einer unabhängigen Jury. Der Jury gehörten dieses Jahr die Sprecherin der Jury und Geschäftsführerin der Tampere-Halle Paulina Ahokas, der Generalsekretär des Finnland-100-Jubiläumsjahrs Pekka Timonen sowie die Schriftstellerin und Forscherin Rosa Meriläinen an.

Begründung für die Preisverleihung:

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist durch ihr Lebenswerk zu einem der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt aufgestiegen und zu einem Vorbild für viele Frauen und Mädchen geworden. Sie hat durch das Durchbrechen der „Gläsernen Decke“ gezeigt, dass Frauen die höchsten Führungspositionen erreichen können.

Als Bundeskanzlerin hat Merkel die Gleichstellung der Geschlechter auf die Agenda der Staats- und Regierungschefs der Welt gesetzt. Sie hat sich besonders für die Stärkung der Rechte und die Möglichkeiten von Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern eingesetzt. In Deutschland verfolgt sie das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft, wozu beispielsweise die bessere Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben gehört.

Unter dem Druck internationaler Herausforderungen hat Angela Merkel immer die Menschenwürde und die Menschenrechte verteidigt. Sie ist auch eine starke Verfechterin der europäischen Werte und ein Vorbild – eine wirkliche europäische Führungspersönlichkeit.

 

Weitere Informationen: Sonderbeauftragte (EU-Angelegenheiten) Riikka Pakarinen, Tel.  +358 40 580 0833, Berater für internationale Angelegenheiten Jorma Korhonen, Tel.  +358 295 160 410, Sachverständiger Peter WesterstråhleTel.  +358 295 160 193, Kommunikationsspezialistin Irina Haltsonen, Tel.  +358 50 597 3744, Büro des Ministerpräsidenten

http://genderequalityprize.fi/etusivu